بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پیش ثبت نام دوره مدیریت بهداشت ،سلامت و پیشگیری از پیری زودرس

متقاضیان محترم درخواست شما بعنوان پیش ثبت نام می باشد و چنانچه دوره به حد نصاب نرسد جهت برگزاری دوره اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا حهت شرکت در دوره در شهرستان های تهران و قشم با توجه به شرایط خود یکی از شهرها را انتخاب نمایید .

X
کد بنر محک